Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

duszka666
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 21 2015

duszka666

"Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nie ważne, czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i stroje"

— VR

April 30 2015

duszka666
4419 abdf 390
Reposted fromally ally viafrestyle frestyle
duszka666
gdybym mogła Ci czegoś życzyć, życzyłabym żebyś przejrzał w końcu na oczy. 
Reposted fromlittle-things little-things viafrestyle frestyle
duszka666
8237 5719 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty

March 23 2015

duszka666

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viacytaty cytaty

March 20 2015

duszka666
7565 a370 390
duszka666
Ale marzenia nie spełniają się ot tak.
W tym cała ich magia, że są wyczekane.
— Martyna Wojciechowska
duszka666
jeszcze będziemy tracić zmysły na widok normalnych ludzi
— Borszewicz
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

February 28 2015

duszka666
1744 0689 390
Reposted fromechium echium viazabka zabka
duszka666
A jeśli już przepaść i pustka między nami, 
to tylko taka, na sekundę między ustami a ustami.
— h
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty

February 27 2015

duszka666
2412 af78 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
duszka666
6930 192e 390
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty
duszka666
7083 ce55 390
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty

February 26 2015

duszka666
Miłość jest wtedy, gdy tylko trzymając bliską osobę za rękę, myślisz 'mam wszystko'.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
duszka666
Mam sekret.
Jest na końcu mojego języka, jest po drugiej stronie moich płuc.
I zachowam go dla siebie.
Wiem coś, czego ty nie wiesz.
— Bring Me The Horizon - Chelsea Smile
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
duszka666
0170 d7d9 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
duszka666
Reposted fromlivela livela viacytaty cytaty
duszka666
0978 79d4
Kraków.
duszka666
1864 4939 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl